tiistai 1. maaliskuuta 2011

Kasvun huumaa - kasvun kipuja

Kotirinki on kasvanut yli kahdeksan toimintavuotensa aikana pienestä kotipalveluyrityksestä lähes kahdenkymmenen Kotirinki-yrittäjän franchiseketjuksi.

Ketjun rakentaminen ei ole aina ollut helppoa - palvelutoimialalla ketju lepää paljolti ihmissuhteiden varassa.


Alusta alkaen Kotiringin vahvuutena ovat olleet huolella mietitty peruspalvelu eli siivouskonsepti ja sen ympärille rakennetut lisäpalvelut. Vahvuus on myös konseptia toteuttavat Kotirinki-yrittäjät.

Ketjun alkuvaiheessa Kotirinki-yrittäjillä oli suurempi vapaus toteuttaa konseptia omista lähtökohdistaan - samalla ketjun kehityksestä vastaava Kotirinki Oy sai arvokasta tietoa konseptikehitykseen. Suurin ongelma alkuvaiheessa oli yrittäjien uupumiset sekä suuret poikkeamat eri yrittäjien välillä niin laadun, kuin ansainnankin suhteen.

Kolme vuotta sitten aloitettu ketjun yrittäjien toiminnan säännöllinen auditointi on parantanut selvästi sekä keskimääräistä yrittäjän ansaintaa, että asiakkaan kokemaa laatua. Samalla yrittäjien väliset erot erimerkiksi ansainnan suhteen ovat pienentyneet. Tyytyväisenä voimme todeta, että tämän suuntaisella kehityksellä voimme entisestään pienentää yrittämiseen liittyvää epäonnistumisen riskiä.

Konseptin toteutumiseen liittyvän valvonnan aloittaminen johti osaltaan yrittäjiltä franchiseantajaan kohdistuneeseen reklamaatioon, jonka pohjalta olemme voineet parantaa monia sisäisiä prosessejamme.  Olemme iloisia siitä, että tänä päivänä Kotirinki voi tarjota oikealle ihmiselle nykyaikaisen ja kilpailukykyisen mallin menestyä palvelualan yrittäjänä.

Erityisen ylpeitä olemme siitä, että viimeisimmässä asiakastyytyväisyystutkimuksessa yhdeksän kymmenestä asiakkastamme oli valmis suosittelemaan Kotiringin asiakkuutta tuttavalleen. Tämä kertoo siitä,
että Kotirinki-yrittäjät ovat onnistuneet työssään.