torstai 24. maaliskuuta 2016

Ketju vastaa uusien Kotirinki-yrittäjien koulutuksesta


Kotiringissä on tällä hetkellä 29 yrittäjää eri paikkakunnilla. Vuoden 2016 alussa on aloittanut viisi uutta yrittäjää. Kotiringin tavoitteena on kuluvan vuoden aikana kasvattaa yrittäjämäärää entisestään.
Kotirinki-yrittäjät saavat aloittaessaan kattavan koulutuksen, jossa opetusta on teoriassa ja käytännössä. Koulutuksen tarkoitus on antaa uudelle yrittäjälle eväät, joiden avulla työnteko on helpompi aloittaa.

Uusi yrittäjä tehosiivouskoulutuksessa
Teoriaa
Teoriaosuudet järjestetään Kotiringin toimistolla Hämeenlinnassa. Koulutukseen osallistuu normaalisti maksimissaan kaksi yrittäjää kerralla, jotta koulutusta voidaan toteuttaa mahdollisimman yksilöllisesti.
Teoriapäiväien aikana käydään läpi käytännön asioita. Kotirinki-yrittäjien käsikirja käydään kokonaisuudessaan läpi ja se on jatkossakin yrittäjän tukena yritystoiminnan pyörittämisessä.
Yrittäjät tutustuvat tietojärjestelmiin ja Helpdeskin-toimintaan. Ensimmäisten siivousvuorojen laatimista käydään läpi käytännön tasolla ja yrittäjällä on mahdollisuus saada henkilökohtaista neuvoa järjestelmien käytössä.
Kaikki läpikäyty materiaali jaetaan yrittäjille mukaan ja mikä tärkeämpää, yrittäjät eivät jää koskaan yksin. Kotiringin Helpdeskistä löytyy aina joku, jolta kysyä apua.

Hihat heilumaan
Käytännönkoulutuksen aikana käydään läpi siivousta oikeilla välineillä ja konseptin mukaisesti. Koulutus aloitetaan käymällä läpi siivousvälineitä ja puhdistusaineita, joita yrittäjät käyttävät siivouskonseptin toteuttamisessa. Tasaisen laadun takaamiseksi kaikki yrittäjät käyttävät aina yhtenäisiä työvälineitä.

Siivouksen aikana seurataan ylläpitosiivouksen ohjetta ja käydään läpi kaikkia siinä tarvittavia välineitä. Yrittäjät saavat vastauksia siivouksen lomassa mieleen tuleviin kysymyksiin.

Tehokasta siivousta
Tehosiivouksen läpikäymiseen käytetään riittävästi aikaa, jotta yrittäjät oppivat konseptin mukaisen siivouksen perusteellisesti. Tehosiivous suoritetaan kuten ylläpitosiivous, läpikotaisin oikeassa kodissa. Siivouksen aikana käydään läpi erilaisia materiaaleja ja yrittäjille herää mieleen paljon kysymyksiä, joihin he saavat heti vastaukset. Tehosiivous on perusteellisempi siivous ja tekemistä on enemmän, kuin ylläpitosiivouksessa.
Yrittäjien koulutuksella saadaan varmistettua, että jokaiselle asiakkaalle tarjotaan laadukas palvelu, joka täyttää ketjun laatuvaatimukset.

Tukea koulutuksen jälkeen

Koulutuksen aikana tulee paljon uutta asiaa ja tietoa, joka on vaikea kerralla sisäistää. Yrittäjät saavat kaikki läpikäydyt asiat muukaansa kirjallisena. Yrittäjänohjaustiimi, helpdesk ja yrittäjäkollegat auttavat uutta yrittäjää alkuun. Hyvän tukiverkoston avulla yrittäjä pääsee nopeasti kiinni työhön ja askarruttaviin kysymyksiin saa nopeasti vastaukset. Yrittäjä saa tukea ja apua koko yrittäjyytensä ajan, jolla varmistetaan asiakastyytyväisyys ja yrittäjän hyvä fiilis.